Радиестезията - полезна за всеки

Какво представлява радиестезията

Това е способност на хората да откриват подземни води, рудни находища, метали, вредни излъчвания, да правят енергийна медицинска диагностика на хора и животни; подбиране на лечение, проверка за съвместимост между партньори в бизнеса и в семейния живот и др. Самият термин се състои от две думи : радио-означаващ излъчване на вълни и естезия- е чувстване, усещане, улавяне.

Благодарение на нея може да се определи качеството на храни , билки , медикаменти;да се открие влиянието на вредни вълни , които предизвикват тежки заболявания, на подземни води и геоложки разломи, геобиологични мрежи, електромагнитни полета; радиоактивност; токсичност, микроорганизми, предмети излъчващи негативни енергии. Радиестезията се прилага в Германия, Франция, Белгия, Англия, Русия, Япония, Италия, САЩ, Полша, Македония и др. Наименованията, с които е известна по света са различни: радиестезия, pendule, radionica, radiesthesie, radiesthezie, radiestesia, pendulos, лозоходство. Съществуват и много радиестезични помагала и апарати : махала, багети, махала-багети, „свидетели „ , радиестезични вълномери. В различните държави методиката на работа е различна, и затова се провежда задължително обучение за работа с радиестезичните инструменти. У нас също има няколко различни школи за обучение, а инструменти и апарати , могат да се закупят в езотеричните книжарници, които предлагат и литература по радиестезия.

При строителството на нови сгради, ако предварително е направено радиестезично проучване на терена, е възможно да се открие място за строеж, където няма подземни води или пък ако това не е възможно и част от строежа ще бъде разположен върху подземна вода , тогава архитектът може да разположи там сервизни и багажни помещения, в който не престояваме продължително време. Ако има подземна вода под целия строеж, още при строителството трябва да се поставят неутрализатори, на излъчването от подземната вода и геобиологичните мрежи. Желателно е при строителството да се вграждат неутрализатори. Установено е , че 90% от хората могат да се обучат да работят като радиестезисти. Ползата се състой в това ,че те ще могат експресно да определят здравословното си състояние, тъй като всеки човешки орган, система и клетки имат специфични излъчвания и по силата на това излъчване се оценява състоянието им. Може да се проследява дистанционно по т.нар. “ биологичен свидетел” ( коса, снимка, кръв и нокът) здравословното състояние и наличието на вредни вълни на свой близки, да проверяват дали лекарствата им действат положително, алергични ли са към храни , медикаменти, цветя, животински клетки , билки и др. Проверява се енергийната съвместимост между партньори. С помоща на радиестезията заболяванията се откриват в начален стадий, тъй като се работи на клетъчно ниво, т.е регистрира се промяна на вибрацията на клетките. Радиестезистите могат да определят кои храни са качествени и полезни за съответния човек и кои са вредни.

Вредни вълни и неутрализирането им

Всички излъчвания на вредни вълни въздействат на човешкото здраве. Геопатогенните зони дават вторични признаци като деформация и разрушение на стени, тяхното мокрене, появява се плесен, мъх, пропадане на част от сградите, локално разрушаване на пътища, наличие на стабилни патологии при хора, животни и деформация на дървета. Подземните течащи води имат различни излъчвания в зависимост от дълбочината, дебита и минералния състав. Най-мощни излъчвания са от силно минерализираните води.

Повече от 50% от болестите се дължат на линии и пресечни точки на линиите от мрежата на Хартман, които попадат върху леглата ни. Мрежата на Хартман съществува по цялата Земя и е мрежа подобна на паралели и меридиани от геомагнитни линии с ширина около 25 см и пресечни точки с диаметър около 30 см. Тя представлява правоъгълник на който едната страна е ориентирена север –юг с дължина 2 метра , а другата изток-запад с дължина 2.5 метра.Продължителният престои върху линийте и пресечните точки е вреден и довежда до тежки заболявания. Вредния ефект се усилва , ако освен точка или линия от мрежата на Хартман има наличие на подземни води, геопатогенни зони , линии и пресечни точки на други мрежи. Подземните води имат вредно излъчване , тъй като при движението си водата се трие в стените на коритото си и създава електромагнитни вълни. По приблизителни данни 10% от жилищата имат архитектурни форми, които усилват патогенните фактори- това са еркери, г-образни профили и др. известни от Фен Шуй.

С помоща на радиестезията се открива и наличие на негативна енергия от енергийни намеси в биополето на хора и животни. При наличие на негативна енергия се нарушава нормалното движение на енергията по енергийните меридиани и блокиране на една или повече чакри/ енергийни центрове / което след продължително въздействие довежда до сериозни заболявания. Желателно е всички хора със здравословни и особено с психични проблеми да се проверяват за енергийни въздействия. Тези проблеми трудно се лекуват преди да се премахне въздействието.

Измерване качеството на храни, напитки, билки, лекарства

Радиестезично могат да се проверяват всички суровини и готови продукти за тяхното качество , възможно е да се проверява какво ще бъде тяхното действие върху точно определен индивид. Това се извършва с апарати “ радиестезични вълномери”. Прието е ,че жизнения статус на човек трябва да е над 80% и съответно всеки продукт за да не оказва отрицателно въздействие върху човека трябва да има статус над 80%. Съществуват специални дискове и пирамиди, които повишават енергията на продуктите като енергетиката им достига над 95%.

Специално билките и лекарствените продукти могат да се проверяват за тяхното лечебно действие, желателно е лечебното им действие да е над 95%. Радиестезично може да се провери лекарството дали е подходящо за този пациент, т.е. то трябва да повиши статуса на пациента до над 95% , за да има бърз ефект. Задължително е да се проверяват всички медикаменти които приема пациента заедно ,тъй като е възможно някои от тях да блокира действието на другите. Най-неблагоприятна е ситуацията при която пресечна точка или линия от мрежата на Хартман попода върху леглото или работното ни място, и в същото време имаме и подземни води. Колкото до влиянието на подземните води, най-лошият вариант е ако преминават няколко подземни потока. Хората, живеещи при такива условия, са отпаднали, с отслабнала имунна система, с нисък енергиен статус –винаги са уморени, особено сутрин, изтощени, нервни, често боледуват. Всичко, което се намира върху пресечната точка от мрежата на Хартман и над подземни води се зарежда с вредни вълни- храна, лекарства, билки и др. Те губят от своите качества в зависимост от времето на съхранение в тези места. Затова преди тяхната консумация е необходимо да ги поставим минимум за 20минути до един час върху диск за енергийно изчистване и зареждане. Ако медикаментите или човекът са натрупали много вредни вълни и негативни енергии, положителното въздействие при лечението липсва.

За жилищата, които са вече построени, трябва да се извърши радиестезична проверка и ако е необходимо-да се поставят неутрализатори, а за хората натрупали вредни вълни в организма си до този момент е необходимо да се изчистят енергийно.

Радиестезична енергийна диагностика

Радиестезист, който е преминал подготовка и работи в областта на медицината съвместно с лекар, може да направи пълна енергийна диагностика . За разлика от другите методи се измерва наличието на вредни вълни в организма, състоянието на всички органи и системи в тялото. Методът се използва и като ранна диагностика, тъй като се работи на клетъчно ниво, т.е. при промяна на вибрацията на няколко клетки радиестезично се регистрира отклонение, докато другите методи регистрират измененията след като има промени в целия орган.

Съвместимост между партньори в личния живот и в бизнеса.

Съвместимостта между партньори е важна както в личен план така и за просперитета на фирмата. Радиестезично може да се определи какво е отношението на кандидата за работа към фирмата и към нейното ръководство, още преди да е постъпил на работа. Това се практикува в САЩ , като се следи за състоянието на отношенията в колектива , за наличието на вредни вълни и за бъдещи здравословни проблеми на служителите. Доказано е , че тези фирми значително са увеличили своите успехи, тъй като веднага се реагира за изглаждане на проблемите в колективите.

Приложение на радиестезията в областта на модата и облеклото

Производителите на дрехи и аксесоари могат да прилагат радиестезията още при подбиране на материалите- ако те излъчват вредни вълни ,то те ще отблъскват клиентите. Вредните вълни могат да се импрегнират в материалите от некачествена суровина , лоша обработка, бои с вредни вълни, опаковка излъчваща вредни вълни, неправилно съхранение и др. Моделиерите могат да проверяват дали този модел е с най-добро излъчване , какви цветове и форми да се използват , да се подбират аксесоари и т.н.
По отношение на личното облекло всеки от нас може да определи за всеки ден какво е най-добре да облече , дори за всяка среща. В ежедневието трябва да носим такива цветове които липсват като вибрация на нашето тяло , а това е индивидуално за всеки.

Партньори

Книжарница “АСТЕЯ”

София, ул. Пиротска 3, безистен, 2 ет.,
тел: 0884 98 86 94, email: info@asteya-bg.com
Работно време: пон-пет: от 10:00 до 18:30; съб: от 11:00 до 15:00

Книжарница “НОВА ЕПОХА”

София 1000
ул. "Шести септември" 28
GSM: 088 981 98 98 или 088 505 3 111
тел: 02/981 98 98
факс: 02/981 32 79
e-mail: novaepoha@novaepoha.com
novaepoha@gmail.com

Книжарница “Паола”

гр. Пловдив, пл. "Цар Калоян” 11а (до централния дом на младоженците - Ритуалната зала)
GSM: 0887 69 13 13

магазин “Сибирско здраве”

гр. Пловдив, ул. Полковник Бонев 17 /срещу Новотела/
тел: 032/941198
www.sibirskozdrave-plovdiv.com